15 jaar ervaring

In financiële coaching

Budgetcoaching.be werd opgericht om individuen en gezinnen te ondersteunen (via hun werkgever) bij het beheren van hun financiën en het bereiken van financiële stabiliteit. Het doel is om cliënten te helpen bij het opstellen van hun budget, het aflossen van schulden en het opbouwen van spaargeld, zodat ze hun financiële doelen kunnen bereiken. Samen werken we aan de budgettaire en financiële toekomst van onze coachees.

Budgetcoach Charter

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door de cliënt wordt verstrekt, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gedeeld met toestemming van de cliënt.

Empathie

We zullen altijd respectvol en empathisch zijn ten opzichte van de cliënt en begrijpen dat financiële problemen een grote impact kunnen hebben op hun leven.

Professionaliteit

Onze budgetcoaches zijn gekwalificeerde professionals en zullen ethisch handelen en zich houden aan de professionele normen van de beroepsgroep.

Maatwerk

Onze budgetcoaches zullen samenwerken met de cliënt om een op maat gemaakt budgetplan op te stellen dat past bij de specifieke behoeften en omstandigheden van de cliënt.

Transparantie

We zullen de cliënt altijd op de hoogte stellen van de kosten en de beschikbare opties voor onze diensten.

Betrokkenheid

We streven ernaar om een langdurige relatie met de cliënt op te bouwen en hen te ondersteunen gedurende het hele traject naar financiële stabiliteit.

Plan je eerste sessie

Kies voor een financieel leven in balans.


    Charter